Thiết kế hệ thống cấp nước sinh hoạt (Dometic Water)

Thiết kế hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt

Giới thiệu về thiết kế chung của hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt – với bể điều áp hoặc tự chảy

Liên kết được Tài trợ

Mục đích của hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt là cung cấp đủ nước nóng và lạnh cho người tiêu dùng.

Trong các tòa nhà cũ, người ta thường sử dụng các bể chứa trọng lực trên tầng cao nhất của tòa nhà. Thường được sử dụng hơn trong các hệ thống mới là bể điều áp và máy bơm cấp.

Cấp nước sinh hoạt với bể trọng lực

Hệ thống cấp nước sinh hoạt bằng bể tự chảy:

Để hệ thống hoạt động tốt, bể trọng lực được đặt cao hơn ít nhất 30 ft hoặc 10 m so với đầu ra hoặc hộ tiêu thụ cao nhất. Trong các tòa nhà cao hơn, van giảm áp được yêu cầu ở các tầng thấp nhất trước khi có phụ kiện.

Thể tích của bể trọng lực phải được thiết kế để bù đắp cho khả năng hạn chế của đường cung cấp. Bình đầy khi lượng nước tiêu thụ nóng và lạnh thấp hơn công suất của đường cung cấp – và bình bị cạn khi mức tiêu thụ cao hơn công suất của đường cung cấp.

Một hạn chế với bể trọng lực mở trên tầng cao nhất là nguy cơ đóng băng trong điều kiện mùa đông. Bể lớn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng tòa nhà.

Cấp nước sinh hoạt với bể điều áp

Hệ thống cấp nước sinh hoạt bình tích áp:

Bình tích áp được làm đầy một phần không khí (hoặc khí) sau màng. Không khí bù cho sự thay đổi áp suất trong quá trình tiêu thụ và khi máy bơm cung cấp bắt đầu và dừng lại.

Một bình tích áp có khả năng bù đắp hạn chế cho sự thiếu hụt trong đường cung cấp chính.

Ước tính dung tích bể đệm cần thiết

Bạn có thể tự do sử dụng mẫu dưới đây như một công cụ để ước tính dung lượng đệm cần thiết trong hệ thống cấp nước. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn để tạo bản sao của riêng bạn nhằm sửa đổi mẫu. Ngoài ra – bạn cũng có thể lưu Bảng tính Google vào máy tính của mình dưới dạng tệp xls.

 

Nguồn: Toolbox Engineering

 

One thought on “Thiết kế hệ thống cấp nước sinh hoạt (Dometic Water)

  1. Pingback: Bỏi túi: Kinh nghiệm thiết kế điện nước nhà dân hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *